Om Mössebo

Bild 15Vill du att ditt barn ska gå på en liten förskola med hög personaltäthet? Vill du vara delaktig och kunna påverka ditt barns dag? Då är Mössebo förskolan för dig.

Små barngrupper
På Mössebo finns utrymme att ge varje barn tid, plats och omtanke. Här går för närvarande 24 barn uppdelat på två avdelningar, Humlan och Nyckelpigan.

Erfarna pedagoger
Våra pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten och det pedagogiska innehållet. Vi har en stabil personalgrupp med engagerade, erfarna och välutbildade pedagoger. klaraPå Mössebo arbetar två förskollärare, tre barnskötare och en resurs.

En lustfylld miljö
Mössebo har mysiga lokaler och en liten gård där det bland annat finns rutschkana, lekstuga och sandlåda. Inomhus har vi skapat en lustfylld miljö för lek och lärande, med olika rum och stationer för aktivitet och utforskande.

Så drivs Mössebo
Mössebo är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Du som förälder blir medlem och kan då direkt vara med och påverka verksamheten. Vi följer Huddinge kommuns regler om maxtaxa och ingår i kommunens förskolekösystem. Mössebo är helt fristående från trossamfund och annan ideologisk påverkan.

Öppettider
För närvarande har Mössebo öppet kl 07:30–17:00. I enlighet med Huddinge kommuns regler anpassar vi öppettiderna utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.