Förälder på Mössebo

Det finns många fördelar med att vara medlem i föräldrakooperativet Mössebo. Till exempel insyn och delaktighet i ditt barns vardag och goda möjligheter att lära känna barnets kompisar, andra föräldrar och personalen.

Mössebo är kanske ett ovanligt föräldrakooperativ, på så sätt att vi inte har någon jour där föräldrar måste hoppa in och jobba i verksamheten. Istället har vi fasta vikarier som barnen hinner lära känna. På så sätt värnar vi om den trygga miljön, och också om att föräldrarnas arbetsliv ska gå ihop.

Alla hjälps åt
Alla föräldrar deltar aktivt i någon arbetsgrupp kring praktiska frågor rörande Mössebo, som underhåll av lokalerna. En gång per termin har vi städdag. Då hjälps alla familjer åt att storstäda och göra fint på förskolan. Det är föräldrarnas insatser som gör det möjligt att ha extra hög personaltäthet och god kvalitet i verksamheten.

Du kan påverka
Engagerade föräldrar är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Du har möjlighet att påverka de beslut som fattas i föreningen. Vi har medlemsmöte en gång per termin och en styrelse som du förväntas engagera dig i någon gång under barnets tid på Mössebo.

Inblick i ditt barns dag
Som förälder får du god inblick i verksamheten. När du hämtar ditt barn får du höra vad som hänt under dagen. I ett veckobrev berättar pedagogerna vad man gjort den gångna veckan och vad som händer framöver. Du erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin.

En gång per termin får du som förälder tillbringa en dag på förskolan med ditt barn – vi kallar det ”föräldrafredag”. Det ger en möjlighet att sätta sig in i barnets vardag eller att hitta på något extra kul med barnen, i samverkan med pedagogerna.