Välkommen till Mössebo – blivande ”I ur och skur”

NYHET I slutet av 2023 blir Mössebo föräldrakooperativ en licensierad ”I ur och skur”-förskola.

Nu har vi den stora glädjen att meddela att ytterligare en ”I ur och skur”-förskola kommer att öppna i Skogås i slutet av året, för att möta den stora efterfrågan på förskoleplatser med den inriktningen i Skogås/Trångsund.

Ska din bebis börja på förskola snart eller fick ditt äldre barn inte plats på en ”I ur och skur”-förskola i
området? Mössebo förskola, som alltså blir ”Mössebo I ur och skur” i slutet av 2023, har nu ett par platser lediga från och med december, på både små- och storbarnsavdelningen.

Vill du veta mer om ”I ur & skur är du varmt välkommen att mejla vår rektor Åsa Höber. Vill du veta mer om förskolan generellt och hur kommunens kösystem till Mössebo fungerar är du lika välkommen att mejla till Mössebos barngruppsansvarig.
———————————————————–
Mössebo
Vill du att ditt barn ska gå på en liten förskola med hög personaltäthet? Vill du vara delaktig och kunna påverka ditt barns dag? Då är Mössebo förskolan för dig.

Små barngrupper
På Mössebo finns utrymme att ge varje barn tid, plats och omtanke. Här går som mest 25 barn uppdelat på två avdelningar, Humlan och Nyckelpigan.

Erfarna pedagoger
Våra pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten och det pedagogiska innehållet. Vi har en stabil personalgrupp med engagerade, erfarna och välutbildade pedagoger. På Mössebo arbetar två förskollärare, tre barnskötare och en resurs.

En lustfylld miljö
Mössebo har mysiga lokaler och en liten gård där det bland annat finns rutschkana, lekstuga och sandlåda. Inomhus har vi skapat en lustfylld miljö för lek och lärande, med olika rum och stationer för aktivitet och utforskande.

Så drivs Mössebo
Mössebo är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Du som förälder blir medlem och kan då direkt vara med och påverka verksamheten. Vi följer Huddinge kommuns regler om maxtaxa och ingår i kommunens förskolekösystem. Mössebo är helt fristående från trossamfund och annan ideologisk påverkan.

Öppettider
För närvarande har Mössebo öppet kl 07:00–17:00.