Välkommen till I ur och skur Mössebo

SENASTE NYTT: Vi har platser lediga från hösten, och någon enstaka plats ledig före sommaren.

Vi har den stora glädjen att meddela att ytterligare en ”I ur och skur”-förskola finns inom gångavstånd till Skogås och Trångsunds pendeltågsstation och fem minuter från Länna med bil.

Förskolan I ur och skur Mössebo är en av de förskolor med nöjdast föräldrar i hela Huddinge kommun, enligt kommunens årliga föräldraenkät (2023). Och det är inte första gången vi får så fint betyg, det brukar vi få varje år!

Ska din bebis börja på förskola snart eller fick ditt äldre barn inte plats på en ”I ur och skur”-förskola i
området? Du är hjärtligt välkommen att boka en tid och hälsa på oss!

Vill du veta mer om förskolan är du varmt välkommen att mejla vår rektor Åsa Höber. Vill du veta mer om förskolan generellt och hur kommunens kösystem till Mössebo fungerar är du lika välkommen att mejla till Mössebos barngruppsansvarig.
———————————————————–
I ur och skur Mössebo
Vi är en liten familjär förskola med hög personaltäthet och stort fokus på utomhuspedagogik i intilliggande naturreservat.

Vi använder Friluftsfrämjandets pedagogik som bygger på att barn ska uppleva, upptäcka, lära och leka med alla sinnen och hela kroppen.

Med hjälp av Friluftsfrämjandets pedagogik får barnen en nära och respektfull relation till natur och miljö och ges möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar och hälsosam livsstil.

Praktiskt miljöarbete genomsyrar hela I Ur och Skur-konceptet, och hos Mössebo är det till exempel självklart att källsortera, kompostera, odla, återanvända och återbruka.

Små barngrupper
På Mössebo finns utrymme att ge varje barn tid, plats och omtanke. Här går som mest 25 barn fördelade på två avdelningar utifrån ålder för att på bästa sätt tillgodose varje barns personliga utveckling och specifika behov.

Enligt kommunens årliga föräldraenkät har I ur och skur Mössebo kommunens nöjdaste föräldrar på samtliga av enkätens frågor (2023). Vi har både bättre resultat på alla enkätfrågor och högre svarsdeltagande jämfört med genomsnittet för både kommunala och andra fristående förskolor.

Erfarna pedagoger
Våra pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten och det pedagogiska innehållet. Vi har en stabil personalgrupp där de flesta arbetat i många år. Pedagogerna är erfarna, välutbildade och driver verksamheten med ett oerhört stort engagemang och hjärta. På Mössebo arbetar två förskollärare varav en är rektor, tre barnskötare och ett köksbiträde.

En lustfylld miljö
En stor del av barnens vardag tillbringar vi i närliggande naturreservat och har i skogen skapat våra egna små guldkorn till platser dit vi går dagligen och som barnen själva namngivit.

Ibland lagar vi krabbelurer på gasolkök i den ”gamla skogen”, vissa dagar plockar vi svamp i ”svampskogen” som vi sedan tillagar till lunch och ibland bygger vid hemliga gömställen i ”kojskogen” alldeles intill förskolan.

Vår hemmabas är Mössebos mysiga inomhuslokaler och vår egna lilla gård på Mörtviksvägen 66, där vi bland annat har en rutschkana, lekstuga, ett fartyg, en glasskiosk och en sandlåda. Inomhus har vi skapat en lustfylld miljö för lek och lärande, med olika rum och stationer såsom till exempel en ateljé för kreativt skapande

Så drivs Mössebo
Mössebo är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Du som förälder blir medlem och kan då direkt vara med och påverka verksamheten. Vi följer Huddinge kommuns regler om maxtaxa och ingår i kommunens förskolekösystem. Mössebo är helt fristående från trossamfund och annan ideologisk påverkan.

Så här arbetar vi
Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär en fantastisk chans att vara med och påverka sitt barns vardag på förskolan. Vill du hjälpa till och bygga en bilbana på gården eller överaska barnen med lite gitarrspelande välkomnas det som ett roligt berikande av barnens dag på förskolan.

På många föräldrakooperativ har föräldrar vikariejour och ansvarar för den dagliga städningen, men på Mössebo har vi inget sådant alls. Vi har en anställd städare som sköter daglig rengöring och tar in professionella vikarier som barnen känner väl om behov uppstår.

Våra fantastiska pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten och det pedagogiska innehållet. Som förälder deltar du i det praktiska arbetet runt förskolan, som till exempel underhåll av lokalerna på en gemensam fixardag per termin. Då hjälps alla familjer åt att storstäda och göra fint på förskolan och äter ofta lunch tillsammans. Det brukar vara en återkommande uppskattad trevlig tillställning.

Vi önskar också att du gärna engagerar dig i styrelsen under någon tidsperiod av ditt barns vistelse på I ur och skur Mössebo. Föräldrarnas insatser gör det möjligt att ha extra hög personaltäthet och god kvalitet i verksamheten.

Öppettider
För närvarande har Mössebo öppet kl 07:00–16:30.