Verksamheten

samlingPå Mössebo tycker vi att det är härligt att vara ute! Ofta hittar du oss i något av skogsområdena eller någon av lekplatserna i närheten av förskolan.

Lek är lärande
Leken har en stor plats på Mössebo. I barnens lek ryms bland annat problemlösning, språk, motorik, konflikthantering, kreativitet – och vänskap förstås. Pedagogernas roll är att stödja, fånga upp och använda sig av leken, och att sätta igång teman och experiment.
Läs om Mössebos vision ”Omsorg, lek och lärande”

BubblorBarnens eget inflytande
Vi tycker att det är viktigt med barnens medbestämmande och jobbar ofta utifrån barnens egna val. Aktiviteterna kan till exempel kretsa kring experiment och teknik, målarrummet, byggande, spel och pussel eller läshörnan.

Hälsa i fokus
Mössebo har ett tydligt hälsotänk.

  • Vi är ute stora delar av dagen och har nära till naturen, Drevviken och lekparker.
  • Vi arbetar med Friluftsfrämjandets program Knopp och Knytte, då barnen utforskar naturen tillsammans med pedagogerna.
  • Vi gör Mini-röris, ett rörelseprogram framtaget av Friskis och Svettis för att passa barn.
  • Vi minimerar till vardags andelen socker i maten.
  • Maten är lagad från grunden, av till stor del ekologiska råvaror. Lunchen levererar Matomsorg, medan frukost och mellanmål fixas på förskolan.

Dokumentation
Vi dokumenterar och fotograferar mycket av det vi gör och sätter upp på väggarna. Det är både för att barnen själva ska kunna se och reflektera kring vad de gjort och för att föräldrar ska kunna ta del av verksamheten. Varje barn har dessutom en egen pärm där dokumentation samlas.

halloweenVerksamheten följer läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Läs om Mössebos kvalitetsarbete

Aktuellt 2019
I år jobbar vi lite extra med inne- och utemiljön på förskolan. Våra mysiga lokaler fräschas upp och blir ännu bättre. Framförallt lägger vi fokus på den pedagogiska miljön. Det är viktigt att miljön i förskolan är inbjudande med plats för lek, kreativitet och barnens egna idéer. Här ska barnen inspireras till att utförska och erövra nya kunskaper och färdigheter. Nyfiken på hur vi arbetar med olika ”stationer” på förskolan? Läs mer här.