Förälder på Mössebo

Det finns många fördelar med att ha sitt barn på föräldrakooperativet Mössebo. Till exempel får du som förälder större insyn i och möjlighet att påverka ditt barns vardag. Medlemskapet i föreningen innebär goda möjligheter att lära känna barnets kompisar, andra föräldrar och personalen.

På Mössebo har vi inte någon jour där föräldrar ska hoppa in och jobba i verksamheten. Istället strävar vi efter att ha fasta vikarier som barnen hinner lära känna. På så sätt värnar vi om den trygga miljön, och också om att föräldrarnas arbetsliv ska gå ihop.

Alla hjälps åt
Alla föräldrar förutsätts bidra inom föreningens verksamhet, t ex genom vår fixargrupp som utför olika ärenden och visst underhåll av lokalerna. En gång per termin har vi gemensam städdag. Då hjälps alla familjer åt att storstäda och göra fint på förskolan. Det är föräldrarnas insatser som gör det möjligt att ha extra hög personaltäthet och god kvalitet i verksamheten.

Du kan påverka

Engagerade föräldrar är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Du har möjlighet att påverka de beslut som fattas i föreningen. Vi har medlemsmöte en gång per termin, och en styrelse som du förväntas engagera dig i någon gång under barnets tid på Mössebo. Läs mer om styrelsearbetet och vilka förtroendeposter som finns här.

Vi har även särskilda ansvarsområden som är viktiga för föreningens förvaltning, och dem kan du läsa om här.

Fundera gärna redan nu på hur just du kan bidra inom föreningen!

Inblick i ditt barns dag

Som förälder får du god inblick i verksamheten. När du hämtar ditt barn får du höra vad som hänt under dagen. I ett veckobrev berättar pedagogerna vad man gjort den gångna veckan och vad som händer framöver. Du erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin.

En fredag per termin får du som förälder tillbringa en halvdag på förskolan med ditt barn – vi kallar det ”föräldrafredag”. Det ger dig möjlighet att uppleva barnets vardag och, om du vill, att hitta på något extra kul med barnen, i samverkan med pedagogerna.