Verksamheten

På Mössebo tycker vi att det är härligt att vara ute! Ofta hittar du oss i något av skogsområdena eller på någon av lekplatserna i närheten av förskolan.

Lek är lärande
Leken får ta har en stor plats på Mössebo. I barnens lek ryms bland annat problemlösning, språk, motorik, konflikthantering, kreativitet – och vänskap förstås. Pedagogernas roll är att stödja, fånga upp och använda sig av leken, och att sätta igång teman och experiment.

Verksamheten följer läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Läs om Mössebos kvalitetsarbete

Barnens eget inflytande
Vi tycker att det är viktigt med barnens medbestämmande och jobbar ofta utifrån barnens egna val. Aktiviteterna kan till exempel kretsa kring experiment och teknik, målarrummet, byggande, spel och pussel eller läshörnan.

Hälsa i fokus
Mössebo har ett tydligt hälsotänk.

Dokumentation
Vi dokumenterar och fotograferar mycket av det vi gör och sätter upp på väggarna. Det är både för att barnen själva ska kunna se och reflektera kring vad de gjort och för att föräldrar ska kunna ta del av verksamheten. Varje barn har dessutom en egen pärm där dokumentation samlas.

Våra lokaler
De senaste åren har vi jobbat lite extra med både inne- och utemiljön på förskolan. Våra mysiga lokaler har fräschats upp och blivit ännu bättre. Framförallt har vi lagt fokus på den pedagogiska miljön. Det är viktigt att miljön i förskolan är inbjudande med plats för lek, kreativitet och barnens egna idéer. Här ska barnen inspireras till att utforska och erövra nya kunskaper och färdigheter.

Nyfiken på hur vi arbetar med olika ”stationer” på förskolan? Läs mer här